Teollisuusputkitukset

Palvelemme asiakkaitamme ammattitaidolla. Prosessiputkistot Pienputkistot Prosessilaitesasennukset Höyry-, korkea- ja matalapaineputkistot Elintarviketeollisuusden putkistot Kemianteollisuuden putkistot Teräsrakenteet Esivalmistamme tarvittaessa putkiston osat tai teräsrakenteet omissa tuotantotiloissamme tai vaihtoehtoisesti asiakkaan luona kohteessa. Dokumentoimme toimittamamme projektit voimassa olevien standardien, asetusten ja asiakkaan vaatimusten mukaisesti.

Referenssit

Case-Story Lahti Energia Oy (2010-2011) Toteutimme vuosina 2010-2011 Lahden Energia Oy:n kaasutuslaitoksen korkeapaine- ja käyttöhyödykeputkistojen valmistuksen ja asennuksen sekä syöttövesipumppujen ja muiden laitteiden asennukset. Näiden lisäksi toteutimme kohteeseen maakaasuputkiston asennuksen. Projektin kokonaistoimitukseen sisältyi myös suunnitelmien hyväksyttäminen tarkastuslaitoksella. Ukitig Oy:llä on kattava kokemus vaativien kattilaputkistojen valmistamisesta ja asentamisesta. Kyseisessä kohteessa saimme …

Sertifioitu laatujärjestelmä

Ukitig Oy:llä on sertifioitu SFS-EN ISO 9001- laatujärjestelmä sekä SFS-EN ISO 3834-2 mukainen hitsauksen laadunhallintajärjestelmä. Hitsaajamme ja hitsausoperaattorimme pätevöidään standardien SFS-EN ISO 9606-1 ja SFS-EN ISO 14732 mukaisesti. Henkilö- ja hitsausmenetelmäpätevöintimme kattaa painelaitedirektiivin (2014/68/EU) mukaisen putkisto- ja painelaitevalmistuksen. Työturvallisuuden huomioiminen on yksi toimintamme kulmakivistä. Toimimme aina vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti ja …